top of page

Informačné systémy

Aplikácie

Riadiaci a monitorovací softvér a aplikácie poskytujú nástroje na riadenie a monitorovanie nasadených riešení.

Vizualizačné prvky

Slúžia na zobrazenie informácií obyvateľom a návštevníkom. Sú to informačné tabule, informačné kiosky, smerovacie tabule.

bottom of page