top of page

Doprava

Inteligentný priechod pre chodcov

Inteligentný priechod pre chodcov reaguje na pohyb chodcov v blízkosti priechodu. Detektor pohybu zachytí približujúceho sa chodca ku priechodu, a vtedy zapne svetelnú signalizáciu pre upozornenie vodičov. Signalizačný systém je možné spustiť aj tlačidlom, ktorý ovláda chodec. V spojení s adaptívnym riadením a trvalým napájaním poskytuje osvetlenie priechodu pre chodcov aj pri zhoršených svetelných podmienkach aj mimo čas svietenia verejného osvetlenia. Navyše poskytuje informácie o svojom fungovaní a kritických stavoch.

Sčítače dopravy

Sčítače dopravy sčítavajú prechádzajúce dopravné prostriedky, ako autá, autobusy, bicykle. Údaje sa archivujú a môžu byť použité pre potrebu vytvorenia štatistík.

Radary

Radary na meranie rýchlosti pohybu automobilov a zapínajú výstražnú signalizáciu. Údaje sa archivujú a môžu byť použité pre potrebu vytvorenia štatistík.

bottom of page