top of page

Osvetlenie

Adaptívne riadené verejné osvetlenie

Adaptívne riadené osvetlenie umožňuje automatické ovládanie osvetlenia na základne svetelných podmienok a intenzity pohybu chodcov a dopravných prostriedkov.

Ostrovné osvetľovacie aplikácie

Osvetlenie uzavretých oblastí ako uličky, cyklotrasy, nástupištia, park s ohľadom na znižovanie energetickej náročnosti bez obmedzenia svetelného komfortu a bezpečnosti.

Dekoračné a architektonické osvetlenie

Dekoračné a architektonické osvetlenie scénicky osvetľuje kultúrne pamiatky a iné dominanty vo Vašom okolí. Scény osvetlenia sa dajú flexibilne prispôsobiť podujatiam, udalostiam a oslavám.

Osvetlenie ostatných plôch

Parkoviská, športoviská - samostatné flexibilné osvetlenie nezávislé od verejného osvetlenia, ktoré sa flexibilne prispôsobuje požiadavkám.

Vianočné osvetlenie

Vianočné osvetlenie riadené nezávisle od verejného osvetlenia.

bottom of page