top of page

Bezpečnosť

Akčné tlačidlá

Akčné tlačidlo je pripojené na infraštruktúru Verejného osvetlenia a umožňuje napríklad zvýšiť intenzitu osvetlenia v oblasti.

SOS tlačidlá

SOS tlačidlo informuje po stlačení o stave nebezpečia alebo potreby.

Signalizačné a varovné prvky

Vizuálne alebo zvukové upozornenia v prípade varovných alebo kritických situácií.

bottom of page