top of page

Životné prostredie

Meteostanice

Meteostanice merajú meteorologické veličiny ako teplota, tlak, vlhkosť, smer a rýchlosť vetra, dažďové zrážky, intenzita osvetlenia. Údaje sa archivujú a môžu byť použité pre potrebu vytvorenia štatistík. Informácie je možné zobrazovať na blízkych informačných tabuliach, prípadne v aplikáciách. Merače kvality ovzdušia monitorujú kvalitu prostredia ako stav prachových častíc, CO2, NO2, O3.

bottom of page