top of page

Existujúca

infraštruktúra VO

Každé mesto, obec má existujúci systém verejného osvetlenia. Tento systém pozostáva z rozsiahlej napájacej elektrickej siete, rozvádzačov a samotných svetelných bodov (lámp). Táto rozsiahla napájacia elektrická sieť vrátane rozvádzačov a lámp je živá (pod elektrickým napätím) v noci alebo v čase osvetľovania a neživá mimo tento čas. Vo väčšine prípadov je tento systém majetkom mesta a je bezplatný (mimo správy a údržby). Naše riešenie je postavené na využití tejto rozsiahlej napájacej siete.

2021 Industry Solutions

Existujúca

infraštruktúra VO

Existujúca

infraštruktúra VO

Každé mesto, obec má existujúci systém verejného osvetlenia. Tento systém pozostáva z rozsiahlej napájacej elektrickej siete, rozvádzačov a samotných svetelných bodov (lámp). Táto rozsiahla napájacia elektrická sieť vrátane rozvádzačov a lámp je živá (pod elektrickým napätím) v noci alebo v čase osvetľovania a neživá mimo tento čas. Vo väčšine prípadov je tento systém majetkom mesta a je bezplatný (mimo správy a údržby). Naše riešenie je postavené na využití tejto rozsiahlej napájacej siete.

bottom of page