top of page

Technológia LightNET

​Riešenia:

Osvetlenie

Doprava

Životné prostredie

​​

Energetické aplikácie

​​

​​

Informačné systémy

Bezpečnosť

Nové riešenie je postavené na existujúcej infraštruktúre verejného osvetlenia, hlavne teda jej napájacej siete a rozvádzačoch. Nové riešenie predstavuje doplnením PLC komponentov do rozvádzačov a LC modulov ku jednotlivým osvetľovacím bodom. Tento hardvérový základ nám umožní vytvoriť: 1. komunikačnú sieť s obojstrannou komunikáciou a 2. energetickú sieť s trvalým napájaním. Toto je základ pre každé ďalšie riešenie, ktoré si vyžaduje napájanie elektrickou energiou a obojsmernú komunikáciu.

2021 Industry Solutions

Riešenia

Technológia LightNET

Každé mesto, obec má existujúci systém verejného osvetlenia. Tento systém pozostáva z rozsiahlej napájacej elektrickej siete, rozvádzačov a samotných svetelných bodov (lámp). Táto rozsiahla napájacia elektrická sieť vrátane rozvádzačov a lámp je živá (pod elektrickým napätím) v noci alebo v čase osvetľovania a neživá mimo tento čas. Vo väčšine prípadov je tento systém majetkom mesta a je bezplatný (mimo správy a údržby). Naše riešenie je postavené na využití tejto rozsiahlej napájacej siete.

Technológia

LightNET

Nové riešenie je postavené na existujúcej infraštruktúre verejného osvetlenia, hlavne teda jej napájacej siete a rozvádzačoch. Nové riešenie predstavuje doplnením PLC komponentov do rozvádzačov a LC modulov ku jednotlivým osvetľovacím bodom. Tento hardvérový základ nám umožní vytvoriť: 1. komunikačnú sieť s obojstrannou komunikáciou a 2. energetickú sieť s trvalým napájaním. Toto je základ pre každé ďalšie riešenie, ktoré si vyžaduje napájanie elektrickou energiou a obojsmernú komunikáciu.

bottom of page